Välkommen till Perfekta Industrier i Arvika!

Vi är en kvalificerad leverantör med kompetens och modern maskinutrustning avsedd för serieproduktion av mekaniskt bearbetade detaljer.

Genom ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling, logistik, produktionsteknik och effektivisering ska Perfekta förbättra och bibehålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden!

Vår personal hjälper till med helhetslösningen från ritning till färdig produkt inklusive ämne, ytbehandling och montering!

NYTT 2014:

Efter 45 år i gamla "brukslokaler" flyttar vi verksamheten till moderna lokaler med ca 10 000 m2 produktionsyta som skapar förutsättningar för framtida expansion.
Ny besöksadress kommer att bli: Korpralsvägen 3, Arvika (f d Schotts lokaler)

Från 14 oktober går vi över till mobil telefonväxel - detta innebär att våra gamla direktnummer försvinner och vi nås via  våra mobilnummer, se fliken kontakta Perfekta Industrier. Det går också bra att ringa vårt växelnummer 0570-388 40.

 

  Från och med årsskiftet 14/15 har Perfektas administration besöksadress
  Korpralsvägen 3, Arvika.


 


 

           
                                                                 
  

          

 

Perfekta Industrier AB

Fabriken i Jössefors.


Nya lokalerna på Korpralsvägen: